ÎÏÇ ÑÍãÊ ˜äÏ ˜Óí ÑÇ ˜å Çíä ÇãÑ æáÇíÊ ãÇ ÑÇ ÒäÏå ãíÓÇÒÏ ÑÓíÏå ÔÏ ÇãÑ ÔãÇ æäå ÒäÏå ãíÔæÏ ÝÑãæÏ Úáæã æ ãÚÇÑÝ æ ÇÍÇÏíË ãÇ ÑÇ ÝÑÇ ÑÝÊå æ Èå ÏíÑÇä ÈíÇãæÒÏ ÒíÑÇ ãÑÏã ÇÑ ÈÇ ÒíÈÇíí åÇí ÓÎäÇä ãÇ ÂÔäÇ ÑÏäÏ ÇÒ ãÇ íÑæí ÎæÇåäÏ äãæÏ. ÈÍÇÑÇáÇäæÇÑ ÌáÏ 2 ÕÝÍå 30

ÇãÇã ÑÖÇ (Ú) ãí ÝÑãÇíäÏ :

ÂÎÑíä ãØÇáÈ ÇÑÓÇáí
»سوالات دوستان ...
»صلولت و نظرسنجی
»مقدمه
»
»5 اشتباه دختر ها
»دوستی قبل از ازدواج
»
»من چه کنم سریع ترک کنم ؟
»مایع منی
» استفتائات و نظرات آیت الله مکارم شیرازی در خصوص استمناء-استشهاء (خودارضایی)
»خودارضائي masturbation و ارتباط آن با انزال زودرس وبیماریهای اعصاب و روان
»خودارضايي در افراد متاهل
»نظر و راهنمایی مفید دوستم حسین ش - برای ترک خود ارضایی
»ترجمه مطالب سایت های خارجی توصط سایت شفا در مورد خودارضایی
»جدید ترین درمان ترک خودارضایی

با سلام کلییه این امر برای صیقه درست است کافیست 4 نفر باشند یعنی زن و شوهر و دو شخص برای خواندن صیقه 

اما این امر رسمیت ندارد و پلیس هق دستگیری دو فرد را دارد مگر اینکه در محضر انجام گیرد و برگه صیقه نامه داشته باشند

 

مساله 2031-  برای خواندن صیغه عقد موقت کافی است بعد از آن که مدت و مهر معین شد، زن بگوید : « زوجتک نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم» (من خودم را به همسری تو در مدت معین با مهر معین درآوردم) مرد نیز بگوید : « قبلت» ( قبول کردم) یا این که وکیل زن بگوید : « متعت موکلتی موکلک فی المده المعلومه علی المهر المعلوم» ( موکله خودم را به ازدواج موکل تو در مدت معین با مهر معین درآوردم) وکیل مرد نیز بگوید : « قبلت لموکلی هکذا» ( قبول کردم برای موکل خودم همینطور) .

 و از نظر حجت الاسلام  صادق روحانی:

چنانچه صيغه عربي بخوانيد به اين عبارت كه زن بگويد «زَوَّجْتُكَ نَفْسي فِي الْمُدَّهِ الْمَعْلوُمَهِ عَلَي المَهْرِ الْمَعْلُومِ»؛ يعني خود را زن تو نمودم به مهر معين شده در مدت معلوم، و مرد بگويد « قبلت التزويج» يعني قبول كردم ازدواج را، عقد صحيح است. چنانچه خود مرد و زن نتوانند صيغه عربي بخوانند، مي توانند به غير عربي بخوانند، اما بايد الفاظي كه ذكر شد بگويند و چنانچه دختر رشيده باشد؛ يعني صلاح و فساد را تشخيص دهد، اذن پدر هم لازم نيست.

áíä˜ ãØáÈ
 ÊæÓØ محمد ÏÑ یکشنبه دوم آبان 1389 ÓÇÚÊ 16:20


ÊãÇã ÍÞæÞ Çíä æÈáǐ æ ãØÇáÈ Âä ãÊÚáÞ Èå ÕÇÍÈ Âä ãí ÈÇÔÏ.
Copyright © 2008 - 2010 All Right Reserved , www.behesht8.ir