ÎÏÇ ÑÍãÊ ˜äÏ ˜Óí ÑÇ ˜å Çíä ÇãÑ æáÇíÊ ãÇ ÑÇ ÒäÏå ãíÓÇÒÏ ÑÓíÏå ÔÏ ÇãÑ ÔãÇ æäå ÒäÏå ãíÔæÏ ÝÑãæÏ Úáæã æ ãÚÇÑÝ æ ÇÍÇÏíË ãÇ ÑÇ ÝÑÇ ÑÝÊå æ Èå ÏíÑÇä ÈíÇãæÒÏ ÒíÑÇ ãÑÏã ÇÑ ÈÇ ÒíÈÇíí åÇí ÓÎäÇä ãÇ ÂÔäÇ ÑÏäÏ ÇÒ ãÇ íÑæí ÎæÇåäÏ äãæÏ. ÈÍÇÑÇáÇäæÇÑ ÌáÏ 2 ÕÝÍå 30

ÇãÇã ÑÖÇ (Ú) ãí ÝÑãÇíäÏ :

ÂÎÑíä ãØÇáÈ ÇÑÓÇáí
»سوالات دوستان ...
»صلولت و نظرسنجی
»مقدمه
»
»5 اشتباه دختر ها
»دوستی قبل از ازدواج
»
»من چه کنم سریع ترک کنم ؟
»مایع منی
» استفتائات و نظرات آیت الله مکارم شیرازی در خصوص استمناء-استشهاء (خودارضایی)
»خودارضائي masturbation و ارتباط آن با انزال زودرس وبیماریهای اعصاب و روان
»خودارضايي در افراد متاهل
»نظر و راهنمایی مفید دوستم حسین ش - برای ترک خود ارضایی
»ترجمه مطالب سایت های خارجی توصط سایت شفا در مورد خودارضایی
»جدید ترین درمان ترک خودارضایی

مشروبات الکلى بر خلاف بسیارى از منکرات، به پنج دلیل از محرّمات و خبائث شمرده مى شود:

دلیل اول - کتاب (قرآن)

در قرآن کریم آیات فراوانى وجود دارد که حرمت مشروبات الکلى را به زبان کنایه و یا موردى بیان مى کند، ولى ما به صریح ترین آنها مى پردازیم:

1 - «انّما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون؛(1) تحقیقاً شراب و انواع قمار و بت پرستى و یا سنگ هایى که براى قربانى نصب شده و چوبه هاى قرعه (براى کشف امور غیبى)، پلیدى از کارهاى شیطان است، از آن دورى گزینید، شاید رستگار شوید.»

2 - «انما یرید الشّیطان ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء فى الخمر و المیسر...؛(2) شیطان مى خواهد کینه توزى و دشمنى را از طریق شراب و قمار در میان شما بیفکند و تضادهاى داخلى را تشدید نماید و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد، آیا باز هم دست از آن بر نمى دارید.»

3 - «یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما؛(3) تو را از شراب و قمار مى پرسند، بگو: در آن دو گناهى بزرگ است و سودهایى براى مردم و گناهشان از سودشان بیشتر است.»(4)

دلیل دوم - احادیث نبوى و علوى (سنت)

در مجامع شیعه و سنّى، این حدیث معروف است که پیامبر اکرم (ص) ده گروه را لعنت کرده است که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم در شراب سازى دخالت دارند: 1 - کسى که درخت انگور را به نیت شراب غرس کند؛ 2 - آن که بدین قصد از درخت تاک پاسدارى نماید؛ 3 - خریدار مشروبات؛ 4 - فروشنده آن؛ 5 - کسى که مى نوشد؛ 6 - کاسبى که از شراب فروشى پولى به دست مى آورد؛ 7 - فشار دهنده انگور به انگیزه ساختن شراب؛ 8 - افرادى که مشروبات را حمل و نقل مى کنند؛ 9 - تحویل گیرنده آن؛ 10 - ساقى یا کسى که شراب براى دیگرى مى برد.(5)

در اسلام هیچ گناهى تا این حد نکوهیده نشده است. پیامبر (ص) به حضرت على (ع) فرمود: «اگر همه گناهان را در خانه اى جمع کنند، کلید آن شراب است.»(6)

امام على (ع) مى فرماید: «خداوند شراب و مى گسارى را براى سلامت عقل حرام کرده است.»(7)

امام صادق (ع) نیز فرمود: «اگر کسى دخترش را به شراب خوار بدهد مانند این است که او را در آتش انداخته است.»(8)

دلیل سوم - عقل

برخى از عقلاى جهان به خصوص پزشکان متعهد بر اساس موازین عقلى و علمى و بلکه مشاهدات حسى معتقدند الکلِ مسکِر انسان را از حالت عادى خارج مى سازد و براى مدت زمانى او را در مستى و بى خبرى نگه مى دارد و در این حالت هرگونه عمل خطرناک و یا شرم آورى از وى امکان صدور مى یابد.

دلیل چهارم - اجماع

به اجماع فقهاى شیعه و سنّى، شراب، نجس و حرمت آن محرز است. اکثر عالمان دینى مشروبات را حتى به نام دارو نیز تجویز نمى کنند، چرا که خداوند متعال شفایى در حرام قرار نداده است. تمام فقیهان اسلامى براى شراب خوار اجراى حد شرعى (هشتاد ضربه شلاق) را واجب نموده اند.

دلیل پنجم - علوم طبیعى (علم پزشکى)(9)

از نظر علم پزشکى نیز حرمت شراب، محرز است، زیرا کتاب هاى متعددى درباره زیان هاى آن از سوى پزشکان دل سوز نوشته شده است. در این جا یکى از جامع ترین و به روزترین کتاب هایى را که جمعى از پزشکان در تدوین و یا تصدیق بر آن کوشیده اند، منبع قرار مى دهیم و نکاتى را از آن استخراج مى کنیم.

هر چند اصطلاح الکلیسم به طور گسترده در محاورات روزمره استعمال مى شود، اما مفهوم آن براى استفاده بالینى بیش از حد وسیع است. مى توان به مصرف بیش از حد الکل، وابستگى (اعتیاد) به الکل یا آسیب ناشى از مصرف بیش از حد الکلیسم اطلاق کرد. در بعضى منابع علمى دیگر گفته شده است: الکلیسم به مفهوم اعتیاد به الکل، توصیف و مشخص مى گردد.(10)

آمار و ارقام تکان دهندهáíä˜ ãØáÈ
 ÊæÓØ محمد ÏÑ یکشنبه دوم آبان 1389 ÓÇÚÊ 16:28


ÊãÇã ÍÞæÞ Çíä æÈáǐ æ ãØÇáÈ Âä ãÊÚáÞ Èå ÕÇÍÈ Âä ãí ÈÇÔÏ.
Copyright © 2008 - 2010 All Right Reserved , www.behesht8.ir